İş Zekası Uzmanı (Business Intelligence Specialists)

İş Zekası Uzmanı (Business Intelligence Specialists) Kimdir?   İş Zekası Uzmanı (Business Intelligence Specialists)   İş zekası uzmanları (Business Intelligence Specialist), kurumların stratejilerini belirleyen ve kurumların geleceğe dair kararlarının alınmasında …

Split Column in Power BI (Sütunu Böl/Ayır)

Split Column (Sütunu Böl/Ayır) Bazen bir sütunda bulunan verileri belirli kriterlere göre bölmek/ayırmak isteyebiliriz. Bu bölme/ayırma işlemi bizim o sütundaki verileri daha kolay işlememize olanak tanıyabilir. Böyle durumlarda Power BI …

Power BI Desktop-Query Editor-I (Sorgu Düzenleyicisi)

Power BI Desktop Query Editor Query Editor Nedir ? Power BI ‘ da veri alma (get data) işlemini gerçekleştirdikten sonra verilerin bazı ihtiyaçlarımızı karşılaması amacıyla, üzerinde değişiklik (bağlama, birleştirme, filtreleme, çözümleme, …

Power BI – SharePoint Online

Power BI Raporlarının SharePoint ‘e Eklenmesi (Embed in SharePoint Online) Power BI raporlarınızı bazen kurum içi özel ağınızda (intranet) yayımlamak durumunda kalabilirsiniz. İşte bu gibi durumlarda Power BI, intranet ağınız …

Power BI Desktop’ta Filtreler (Power BI Filters)

Power BI Desktop’ta Filtreler (Power BI Filters) Power BI Desktop (Masaüstü) ‘ ta raporları tasarlarken bazı filtrelere (Power BI filters) ihtiyaç duyarız. Bu filtreler raporlarda istenilen verilerin doğru olarak getirilmesinde …