Split Column in Power BI (Sütunu Böl/Ayır)

Split Column (Sütunu Böl/Ayır)

Bazen bir sütunda bulunan verileri belirli kriterlere göre bölmek/ayırmak isteyebiliriz. Bu bölme/ayırma işlemi bizim o sütundaki verileri daha kolay işlememize olanak tanıyabilir.

Böyle durumlarda Power BI Desktop – Query Editor (Sorgu Düzenleyicisi) ekranında bulunan Split Column (Sütunu Böl/Ayır) özelliğinden faydalanırız.

Split Column (Sütunu Böl/Ayır) yazımı incelemeden önce Power BI Desktop – Query Editor (Sorgu Düzenleyicisi) ekranını genel olarak tanıttığım yazıma bir göz atmanızı tavsiye ederim.

 

 

Split Column (Sütunu Böl)

Power BI Desktop’ ta Edit Queries ekranında bu işlemi seçilen sınırlayıcıya (by Delimeter) ve karakter sayısına (by Number of Characters) göre olmak üzere 2 şekilde yapabilirsiniz.

 

By Delimiter (Sınırlayıcıya göre)

Belli bir karakterden yani sınırlayıcıdan (virgül, iki nokta, boşluk, eşittir işareti, sekme, noktalı virgül ve özel(belirlediğiniz herhangi bir karakter) )  itibaren sütunun bölünmesi/ayrılması işlemidir.

 

Query Editor - Home (Giriş) - Split Column (Sütunları Böl) - By Delimiter

Query Editor – Home (Giriş) – Split Column (Sütunları Böl) – By Delimiter / Split Column (Sütunu Böl/Ayır)

 

1)  Select or enter delimeter (Sınırlayıcıyı seçin veya girin): 

Sütunun hangi karakterden sonra ayrılmasını istiyorsak açılır listeden onu belirliyoruz. (Virgül, iki nokta, boşluk, eşittir işareti, sekme, noktalı virgül ve custom (belirlediğiniz herhangi bir karakter) )

Select or enter delimiter

Select or enter delimiter (Sınırlayıcı seçin veya girin)

 

2) Left-most delimiter (En sondaki sınırlayıcı): 

Sütun bölme işlemini seçilen sınırlayıcıya göre en soldan başlayarak gerçekleştirir ve yineleme işlemi yapmaz.

Left-most delimiter

Left-most delimiter (En sondaki sınırlayıcı) – Comma (Virgül)

 

Left-most delimiter (En sondaki sınırlayıcı) - Comma (Virgül)

Left-most delimiter (En sondaki sınırlayıcı) – Comma (Virgül) / Split Column (Sütunu Böl/Ayır)

 

3) Right-most delimiter (En sağdaki sınırlayıcı): 

Sütun bölme işlemini seçilen sınırlayıcıya göre en sağdan başlayarak gerçekleştirir ve yineleme işlemi yapmaz.

Right-most delimiter

Right-most delimiter (En sağdaki sınırlayıcı) – Space (Boşluk)

 

Right-most delimiter (En sağdaki sınırlayıcı) - Space (Boşluk)

Right-most delimiter (En sağdaki sınırlayıcı) – Space (Boşluk)

 

4) Each occurrence of the delimiter (Her sınırlayıcı yinelemesi): 

Seçilen sınırlayıcıyı sütunda bulunan verinin hepsine tekrarlayarak uygulanır.

Each occurrence of the delimiter (Her sınırlayıcı yinelemesi) - Space (Boşluk)

Each occurrence of the delimiter (Her sınırlayıcı yinelemesi) – Space (Boşluk)

 

Each occurrence of the delimiter

Each occurrence of the delimiter (Her sınırlayıcı yinelemesi) – Space (Boşluk) / Split Column (Sütunu Böl/Ayır)

 

5) Advanced Options (Gelişmiş Seçenekler): 

Varsayılan özelliklerden farklı olarak daha özel/gelişmiş seçenekleri kullanarak verileri bölme/ayırma işlemi yapmak istiyorsanız bu bölümde bulunan özellikleri ayarlamalısınız.

 

6) Split In To (Böl) : 

Varsayılan olarak gelen özelliklerde sadece sütunların sütunlara bölme/ayırma işlemini gerçekleştirebiliyorduk fakat bu bölümdeki Rows (Satırlar) seçeneği, bölme/ayırma (split) işlemini satır bazında yapabilmemizi sağlar.

 

Advanced Options (Gelişmiş Seçenekler)

Advanced Options (Gelişmiş Seçenekler)- Seçili Sütundaki Tüm Değerlerin Satırlara Ayrılması

 

Advanced Options (Gelişmiş Seçenekler)- Seçili Sütundaki Tüm Değerlerin Satırlara Ayrılması

Advanced Options (Gelişmiş Seçenekler)- Seçili Sütundaki Tüm Değerlerin Satırlara Ayrılması / Split Column (Sütunu Böl/Ayır)

 

7) Number of columns to splint into ( Bölünecek Sütun Sayısı) : 

Seçilen sınırlayıcıyı göre sütunda bulunan verinin kaç sütuna bölüneceğini belirleyebileceğiniz bölümdür.

Number of columns to splint into bölümüne  default olarak gelen rakam seçili sütundaki bölünebilecek maksimum sütun miktarıdır. Bu değer değiştirebilir, atanan değerin üstünde bir değer de girilebilir fakat sonuç olarak çok sayıda null değer içeren sütunlar oluşabilir.

Number of columns to splint into bölümüne  default olarak gelen rakam seçili sütundaki bölünebilecek maksimum sütun miktarıdır.

“Number of columns to splint into” bölümüne default olarak gelen 9 değeri seçili sütunda yer alan içlerinde en çok karakteri barındıran p,o,w,e,r,z,e,k,a ‘ dan dolayıdır.

 

Advanced Options (Gelişmiş Seçenekler)- Number of columns to split into ( Bölünecek Sütun Sayısı)

Advanced Options (Gelişmiş Seçenekler)- Number of columns to split into ( Bölünecek Sütun Sayısı)

 

 

 

 

Advanced Options (Gelişmiş Seçenekler)- Number of columns to split into ( Bölünecek Sütun Sayısı)

Advanced Options (Gelişmiş Seçenekler)- Number of columns to split into ( Bölünecek Sütun Sayısı)-Atanan değerin (3) üstünde bir değer girildi (4)  böylece 4. sütun “null” değerlerden oluşan bir sütun olmuş oldu.

 

 

By Number of Characters (Karakter Sayısına Göre)

Belirlediğiniz karakter sayısına göre sütunun, sütunlara veya satırlara bölünmesi/ayrılması işlemidir.

 

Query Editor - Home (Giriş) - Split Column (Sütunları Böl) - By Number Of Characters (Karakter Sayısına Göre)

Query Editor – Home (Giriş) – Split Column (Sütunları Böl) – By Number Of Characters (Karakter Sayısına Göre) / Split Column (Sütunu Böl/Ayır)

 

1) Number of characters (Karakter Sayısı) :

Bu alana eklenen karakter (harf,rakam,noktalama işareti vb.) sayısına göre sütun bölme işlemi yapılır.

 

2) Once, as far left as possible (Bir kez, en solda) :

Sütun bölme/ayırma işlemini yazılan karakter sayısına göre en soldan başlayarak gerçekleştirir ve yineleme işlemi yapmaz.

 

Once, as far left as possible (Bir kez, en solda) - 3 Karakter

Once, as far left as possible (Bir kez, en solda) – 3 Karakter 

 

Once, as far left as possible (Bir kez, en solda) - 3 Karakter

Once, as far left as possible (Bir kez, en solda) – 3 Karakter / Split Column (Sütunu Böl/Ayır)

 

3) Once, as far right as possible (Bir kez, en sağda) :

Sütun bölme/ayırma işlemini yazılan karakter sayısına göre en sağdan başlayarak gerçekleştirir ve yineleme işlemi yapmaz.

 

Once, as far right as possible (Bir kez, en sağda) - 7 Karakter

Once, as far right as possible (Bir kez, en sağda) – 7 Karakter

 

Once, as far right as possible (Bir kez, en sağda) - 7 Karakter

Once, as far right as possible (Bir kez, en sağda) – 7 Karakter / Split Column (Sütunu Böl/Ayır)

 

4) Repeatedly (Tekrarlanan Şekilde) :

Seçilen karakter sayısına göre sütunda bulunan verinin hepsine tekrarlayarak uygulanır.

Seçilen sütuna dikkat ettiyseniz içerisinde boşluk karakteri olan bazı verilerin olduğunu görmüşünüzdür. Bakalım aşağıdaki özelliklere göre bu bölme/ayırma işlemi nasıl gerçekleşecek? (S İ M F E R – F E N E R B A H Ç E)

 

Repeatedly Tekrarlanan Şekilde)

Repeatedly (Tekrarlanan Şekilde) – 5 Karakter

 

Repeatedly (Tekrarlanan Şekilde) - 5 Karakter 

Repeatedly (Tekrarlanan Şekilde) – 5 Karakter / Split Column (Sütunu Böl/Ayır)

 

5) Advanced Options (Gelişmiş Seçenekler): 

Varsayılan özelliklerden farklı olarak daha özel/gelişmiş seçenekleri kullanarak verileri bölme/ayırma işlemi yapmak istiyorsanız bu bölümde bulunan özellikleri ayarlamalısınız.

 

6) Split In To (Böl) : 

Varsayılan olarak gelen özelliklerde sadece sütunların sütunlara bölünme işlemini gerçekleştirebiliyorduk fakat bu bölümdeki Rows (Satırlar) seçeneği, bölme/ayırma (split) işlemini satır bazında yapabilmemizi sağlar.

 

Advanced Options (Gelişmiş Seçenekler)- Seçili Sütundaki Tüm Değerlerin Belirlenen Karakter Sayısına Göre Satırlara Ayrılması

Advanced Options (Gelişmiş Seçenekler)- Seçili Sütundaki Tüm Değerlerin Belirlenen Karakter Sayısına (8) Göre Satırlara Ayrılması. / Split Column (Sütunu Böl/Ayır)

 

Advanced Options (Gelişmiş Seçenekler)- Seçili Sütundaki Tüm Değerlerin Belirlenen Karakter Sayısına (8) Göre Satırlara Ayrılması.

Advanced Options (Gelişmiş Seçenekler)- Seçili Sütundaki Tüm Değerlerin Belirlenen Karakter Sayısına (8) Göre Satırlara Ayrılması. / Split Column (Sütunu Böl/Ayır)

 

7) Number of columns to splint into ( Bölünecek Sütun Sayısı) : 

Belirlenen karakter sayısına göre sütunda bulunan verinin kaç sütuna bölüneceğini/ayrılacağını belirleyebileceğiniz bölümdür.

Number of columns to splint into bölümüne, girilen karakter sayısına göre default olarak bir değer atanır. Bu değer değiştirebilir, atanan değerin üstünde bir değer de girilebilir fakat böylece çok sayıda null değer içeren sütunlar oluşabilir.

 

Split Column (Sütunu Böl) - By Number of Characters (Karakter Sayısına Göre)-Advanced Options (Gelişmiş Seçenekler)- Number of columns to split into ( Bölünecek Sütun Sayısı)

Split Column (Sütunu Böl) – By Number of Characters (Karakter Sayısına Göre)-Advanced Options (Gelişmiş Seçenekler)- Number of columns to split into (Bölünecek Sütun Sayısı)

 

Split Column (Sütunu Böl) - By Number of Characters (Karakter Sayısına Göre)-Advanced Options (Gelişmiş Seçenekler)- Number of columns to split into (Bölünecek Sütun Sayı

Split Column (Sütunu Böl) – By Number of Characters (Karakter Sayısına Göre)-Advanced Options (Gelişmiş Seçenekler)- Number of columns to split into (Bölünecek Sütun Sayı) / Split Column (Sütunu Böl/Ayır)

 

 

Umarım sizin için faydalı bir yazı olmuştur. Konu ile ilgili bir öneriniz varsa iletmenizi çok isterim. Bir hatamız olduysa affola…

Görüşlerinizi, önerilerinizi ve sorularınızı yorum bölümüne yazabilirsiniz. Vakit buldukça cevaplamaya çalışacağım.

Takipte kalmanız dileğiyle…

Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.